A/B Humlebjerg

Andelsboligforening i Humlebæk

Lokal- og kommuneplaner for Humlebæk

Alle lokalplaner tager udgangspunkt i Kommuneplan 1997, og den rækker frem til 2008. Er du interesseret i at få en kopi af Kommuneplanen eller nogle af lokalplanerne, skal du blot henvende dig til Fredensborg Kommune/Rådhuset.

For at du kan danne dig et overblik over hvordan området udvikler sig, bringer vi nedenfor en oversigt over lokalplanerne i Humlebæk og Kommuneplanens tekst om de lokalplaner, der omgiver A/B Humlebjerg. Da Kommuneplanen har nogle år på bagen, kan der selvfølgelig være foretaget ændringer i kommunens dispositioner.
HB22

Hvor

Rammeområde HB22 - areal vest for Langebjergskolen.

Plan

Her bor vi A/B Humlebjerg - sammen med vores naboforeninger A/B Farom Mose og A/B Humleskrænten.


HB23

Hvor

Rammeområde HB23 - areal syd for Langebjergskolen.

Plan

Arealet er ca. 7 ha, udlægges til parcel-, række-, kæde- eller klyngehuse og forventes at kunne rumme 105 til 140 boliger.

Ejer

Arealet ejes af kommunen og forventes udbygget i perioden 1997-2004.


HB24

Hvor

Rammeområde HB24 - areal syd for HB23.

Plan

En del af arealet er landzone, som ifølge kommuneplan 1988-97, kan overflyttes til byzone ved vedtagelse af lokalplan. Arealet er på ca. 5 ha, udlægges til parcelhusbebyggelse og forventes at kunne rumme ca. 50 boliger.

Ejer

Arealet ejes hovedsagelig af kommunen og forventes udbygget sidst i planperioden.


HB25

Hvor

Rammeområde HB25 - arealet sydøst for Langebjergskolen.

Plan

Arealet er på ca. 8 ha, udlægges til parcel-, række-, kæde- eller klyngehuse og forventes at kunne rumme 120 til 160 boliger.

Ejer

Arealet ejes af kommunen og forventes udbygget i perioden 1997-2004.


HB26

Hvor

Rammeområde HB26 - areal syd for HB25.

Plan

En del af arealet er landzone, som ifølge kommuneplan 1988-97, kan overflyttes til byzone ved vedtagelse af lokalplan. Arealet er på ca. 3 ha, udlægges til parcelhusbebyggelse og forventes at kunne rumme ca. 30 boliger.

Ejer

Arealet ejes hovedsagelig af kommunen og forventes udbygget sidst i planperioden.


 Denne side blev sidst opdateret: 03.09.2009