A/B Humlebjerg

Andelsboligforening i Humlebæk

Venteliste

Lidt om ventelisten

A/B Humlebjerg har oprettet en ekstern venteliste for folk, der ønsker at flytte ind i foreningen. Ventelisten er delt i 3 dele for hhv. 2-værelses, 3-værelses og 4-værelses boliger. Det koster et gebyr på 100 kr. om året for at stå på ventelisten, uanset om man bliver skrevet op til en eller flere størrelse boliger.


Priser på andelsboliger

Prisen/andelen afhænger primært af størrelsen, sekundært af tilstanden og medfølgende forbedringer, inventar og løsøre m.m. Der findes en lovmæssig maksimalpris for selve andelen (uden forbedringer, inventar og løsøre), den er fra 29. april 2015:

2 værelses bolig:    838.009 kr.
3 værelses bolig: 1.137.402 kr.
4 værelses bolig: 1.369.775 kr.


Månedlig boligafgift

Den månedlige boligafgift er inkl. forskellige fællesudgifter, men eksklusiv antennegebyr, el, vand og varme. Den udgør i 2015:

2 værelses bolig: 2.481 kr.
3 værelses bolig: 3.195 kr.
4 værelses bolig: 3.748 kr.


Optagelse på venteliste

For at blive optaget på ventelisten sendes brev til:

A/B Humlebjerg
Langebjergvej 482
3050 Humlebæk

Brevet skal indeholde:
•  Navn og adresse
•  Ønsket boligstørrelse (2-vær. og/el. 3-vær. og/el 4-vær.)
•  Underskrift(er)

Ventelistegebyr bliver herefter opkrævet.

Spørgsmål vedr. ventelisten rettes til: humlebjerg@gmail.com.


Regler for ventelisten

Man bliver skrevet op på ventelisten, fra den dato, hvor foreningen første gang modtager brev med ovennævnte oplysninger og ventelistegebyr. Herefter vil foreningen én gang om året henvende sig til personerne på ventelisten for at opkræve gebyret, indtil man enten har købt en bolig eller ikke længere ønsker at stå på ventelisten. Betales gebyret ikke inden for en nærmere beskrevet frist, udgår man straks af ventelisten. Hvis man senere ønsker at blive skrevet op igen, starter man forfra "bagerst i køen".
Erfaringen viser, at det godt kan betale sig at blive skrevet op 1-3 år før ens behov om en bolig i A/B Humlebjerg bliver aktuelt. Omvendt har det også vist sig, at det ikke er umuligt at komme i betragtning, selv om man står eller bliver skrevet op et stykke nede af listen, da de foranstående ikke altid ønsker at købe på det udbudte tidspunkt. Man kan godt takke nej til en tilbudt bolig, og bevare sin plads på ventelisten, hvis man fortsat betaler det årlige gebyr.

Når en andelshaver ønsker at sælge sin bolig, udbydes denne til en bestemt pris til den 1. i en måned. Svarfristen er normalt 2 uger. Ved ønske om køb skal man skriftligt svare bestyrelsen pr. brev senest den angivne dato. Hvis man ikke er interesseret, skal man ikke rette henvendelse - man forbliver på ventelisten.

Er man på ventelisten, er det vigtigt, at man skriftligt meddeler ændring af adresse, tlf. o.lign. til foreningen. A/B Humlebjerg påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af manglende eller ikke-opdaterede eller på anden måde forkerte oplysninger til ventelisten, ligesom foreningen heller ikke forsøger at "opspore" personer på ventelisten, som vi ikke kan komme i kontakt med umiddelbart ud fra de modtagne oplysninger om navn, adresse, tlf. eller lign.


 Denne side blev sidst opdateret: 18.11.2015